Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2015

«Εσπερίδα παρουσίασης Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων και έκθεση Φωτογραφίας,στο πλαίσιο της Εβδομάδας Περιβαλλοντικής Εκπ/σης »

Στο πλαίσιο της εβδομάδας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση το Γραφείο Περιβαλλοντικής διοργανώνει εσπερίδα για την παρουσίαση προγραμμάτων και καλών πρακτικών που εκπονήθηκαν την προηγούμενη Σχολική χρονιά στα Σχολεία της Δ/σης την Πέμπτη 15/ 10/2015 Τόπος εσπερίδας: 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ Διεύθυνση:Ορυζομύλων 17 Αιγάλεω 210.56.10.484 & 210.56.10.737 Ωρες : 4.30- 8.30 ( 6 διδακτικές ώρες) Σκοπός της εσπερίδας είναι η αλληλοενημέρωση, η διάδραση και η αλληλο-υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσα από την παρουσίαση προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν , ώστε να εμπλουτιστούν με ιδέες και εμπειρίες , και πιθανόν να υλοποιήσουν σχετικά θέματα και δραστηριότητες με τους μαθητές τους. Ιδιαίτερος χρόνος και βαρύτητα θα δοθεί στο τέλος για συζήτησηκαι παρατηρήσεις από τους εκπαιδευτικούς που θα συμμετέχουν έτσι ώστε οι ιδέες των προγραμμάτων που παρουσιάστηκαν να βελτιωθούν με τις δικές τους επισημάνσεις. Επίσης θα λειτουργήσει έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μου το Φ…

Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΣΟ

'Ενα από τα απαραίτητα μέσα του σχολείου και προ πάντων του λαϊκού, για να φθάση στο σκοπό του είναι και ο σχολικός κήπος.Ο σχολικός κήπος δεν είναι μόνο το μέσο που μ'αυτό το παιδί θα αποκτήση γεωργική συνείδηση κι αγάπη για την φύση, μα κι ένας από τους παράγοντες για την πραγματική μόρφωσή του.
α) Με την καλλιέργεια του σχολικού κήπου οι μικροί μαθητές συνηθίζουν στην αυτενέργεια.
β) Αναπτύσσεται σ'αυτούς το συναίσθημα της τάξης και της παρατηρητικότητας.
γ) Το σημερινό παιδί, ο αυριανός πολίτης αναπτύσσει το αίσθημα της αρμονίας και της ομορφιάς.
δ) Θα ασχολούνται ευχάριστα τις ώρες που δεν έχουν μάθημα και δεν θα τρέχουν στους δρόμους , όπου τους περιμένουν τόσοι κίνδυνοι.
ε) Αναπτύσσεται η επιμέλεια και η αυτοπεποίθηση.
ς)Καλλιεργείται το συναίσθημα της αλληλοβοήθειας και του συνεταιρισμού.
ζ) Γεννιέται ευγενικός ανταγωνισμός μεταξύ των μαθητών.
η)Δίνει στους μικρούς μας υγεία.
θ) Και, τέλος χορηγεί άφθονο υλικό στην διδασκαλία των περισσοτέρων μαθημάτων κι έτσι η δι…

Για την εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Το 1916 καθιερώθηκε με νόμο , η ''Σχολική Πράσινη Εορτή'', η οποία παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέρον και σημείωσε μεγάλη επιτυχία εκείνη την χρονιά.
Ο νόμος ανέφερε '' Καθιερούται δια πάντα τα σχολεία της δημοτικής και μέσης εκπαιδεύσεως  αμφοτέρων των φύλων,δημόσια και ιδιωτικά, Πρασίνη Εορτή. Αύτη τελείται κατ'έτος  εντός των μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου , αναλόγως των κλιματολογικών συνθηκών , και συνίσταται εις την φύτευσιν ενός ή πλειόνων δένδρων υφ'εκάστου μαθητού ηλικίας 11 και άνω... Μερίμνη των Γενικών Επιθεωρητών της δημοτικής εκπαιδεύσεως...συνιστώνται και συντηρούνται εις έκαστον σχολείον Σχολικοί Κήποι.

  Από την ''Ιστορία της Παιδαγωγικής'' του Δημητρίου Μωραίτου ( Αθήναι 1936)


Παράταση λειτουργίας του Δικτύου και συμμετοχή σε συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού.